Každý žák je individualitou, a takto se snažím ke každému přistupovat. Co jednomu prospívá, nemusí mít znatelné výsledky u druhého. Nepreferuji výhradně jedinou pěveckou techniku, natož jediný pěvecký styl, proto i mohou přicházet žáci s různými potřebami a představami.

Všechny hodiny zpěvu jsou založené z části na cvičení pěvecké techniky včetně dýchání, a podle úrovně žáka se část hodiny (zpravidla polovina i více) věnuje práci na písních. Při ní se zaměřuji na odstranění technických problémů, jež může každá píseň přinést. Teprve poté pracujeme na interpretaci písně - na jejím výrazu, přesvědčivosti, tak aby žák byl schopen do písně vložit své emoce a přenést je na posluchače.

Je nutné, aby se zpěvák dobře naučil znát svůj hlas, sám uměl popisovat rozdílnost nasazení tónu, fonace, rozlišovat hlasové funkce a porozuměl práci s rezonancí. Tím sám může prohlubovat svoji schopnost zpívat, měnit barvu tónu, použít různé variace a techniky pro rozdílné hudební žánry podle vlastního cítění.

Učím ženy i muže v každém věku. Od doby, kdy je hlas "hotový" - tj. u děvčat od 12 -14 let, u chlapců po mutaci, používám osvědčenou metodiku výuky zpěvu s možností zatížení hlasu podle individuálního stavu žáka. U mladších dětí závisí nejen na míře talentu, ale také na zralosti hlasového aparátu - vždy je nutná konzultace a zralé uvážení, je-li pro dítě tento způsob výuky vhodný.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ZPĚVU:

  • výuka populárního zpěvu
  • základy pěvecké techniky - dýchání, posazení hlasu, hlasové funkce, rezonance
  • intonace
  • interpretace písní, sólový pódiový projev
  • odstraňování pěveckých chyb
  • zpěv na mikrofon
  • konzultace
  • příprava k přijímacím zkouškám (zpěv + základy hry na klavír)
  • možnost práce ve skupině
  • věk nerozhoduje

 

VÝUKA KLAVÍRU:

Hra na klavír - klávesy - jistě obohatí každého člověka, je to krásný nástroj, v dnešní době dokonce přenositelný (nemyslím tedy nosit na zádech pianino nebo křídlo, ale obyčejné elektrické klávesy :)).

Učím děti i dospělé, a to podle přání každého žáka - buďto klasické hraní od etud k přednesovým skladbám nebo hrajeme doprovody k písničkám. Ale i ten, kdo si chce umět doprovodit svou píseň, začíná s čtením not v houslovém i basovém klíči a podle Klavírní školy musí projít základy hry na klavír - postavení rukou, úhoz, čtení not, dodržování rytmu atd. Většinou ale každý hraje část klasických skladeb a k tomu přidáváme improvizaci - neboť podporuji osobní kreativitu.